Modul MAUTIVASI™ Ustaz Long bin Kechik

LAIN-LAIN PROGRAM YANG DIANJURKAN

1. Bina Insan / Pembangunan Modal Insan / Bina Taqwa / Character Building

2. Motivasi & Pembangunan Diri / Pembangunan Sahsiah Diri

3. Smart Solat / Kursus Penghayatan Solat

4. Budaya Kerja Cemerlang / Penghayatan & Pengukuhan Nilai Integriti Dalam Organisasi

5. Penghayatan & Pengukuhan Nilai Bersama Organisasi

6. Kepimpinan / Memperkasa Kepimpinan Diri Dan Organisasi

7. Kemahiran Penyeliaan / Penyeliaan Berkesan

8. Pengurusan Masa

9. Pengurusan Emosi / Stress

10. Pengurusan Konflik & Krisis

11. Asas Kaunseling

12. Coaching & Mentoring

13. Neuro-Linguistic Programming (NLP)

14. Kerja Berpasukan / Team Building / High Impact Team

15. Komunikasi

Dan lain-lain soft skills training yang diperlukan berasaskan kepada perbincangan dan keperluan semasa organisasi/pelanggan.

NOTA : Sebagai training provider yang berdaftar dengan HRDF, IFLC bersedia membantu organisasi dalam perlaksanaan program yang ingin dijalankan sama ada program berbentuk softskill atau hardskill (HRDF CLAIMABLE - SBL & SBL KHAS).

Modul T.O.I.B.
Modul MAUTivasi™ Solat
Modul MAUTivasi™ Ramadhan

TESTIMONI PESERTA KURSUS