Integrated Focus Learning And Consultancy | Ustaz Mautivasi

INTEGRATED FOCUS LEARNING AND CONSULTANCY PLT (IFLC)

Sebelum ini IFLC dikenali sebagai Integrated Focus Training & Motivation (IFTM) yang telah mula beroperasi pada 9 November 2011 sebagai sebuah syarikat berstatus Enterprise.

Ekoran daripada keperluan semasa, pada 31 Oktober 2016, syarikat Integrated Focus Training & Motivation (IFTM) telah dinaik-taraf kepada syarikat Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) dengan nama Integrated Focus Learning & Consultancy PLT (IFLC).

Sebagai training provider yang berdaftar dengan HRDF, IFLC bersedia membantu organisasi dalam perlaksanaan program yang ingin dijalankan sama ada program berbentuk softskill atau hardskill (HRDF CLAIMABLE - SBL & SBL KHAS).

NILAI TERAS IFLC

M=Meritokrasi A=Akauntabiliti T=Transperansi I=Integriti

FALSAFAH IFLC

MAUTivasi™ Sebagai Katalis Ke Arah Kecemerlangan Insan Dan Organisasi.


VISI IFLC

Ke arah melahirkan insan yang cemerlang di dunia dan juga cemerlang di akhirat.


MISI IFLC

  • Menjadikan latihan sebagai medium dakwah dan tarbiah
  • Menjadikan organisasi, keluarga dan masyarakat laksana sebuah hamparan sejadah yang luas ke arah membina kehidupan akhirat yang cemerlang
  • Membentuk dan melahirkan insan-insan yang bijak dalam erti kata yang sebenarnya
  • Melahirkan insan yang bukan hanya berjiwa abid bahkan juga berjiwa dai'e

TESTIMONI PESERTA KURSUS